Back to index page Previous page Next page gardenjoy2012-06-09_044_m
gardenjoy2012-06-09_040_m
gardenjoy2012-06-09_044_m
gardenjoy2012-06-09_047_m
gardenjoy2012-06-09_048_m

Västsidan av huset, vy norrifrån. Här finns våtbäddarna i torvblock.