Back to index page Previous page Next page gardenjoy2012-06-09_010_m
gardenjoy2012-06-09_008_m
gardenjoy2012-06-09_010_m
gardenjoy2012-06-09_017_m
gardenjoy2012-06-09_015_m

Baksidan av huset har många små gångar kantade av buxbom.